Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:49

49Eyıt'à sets'ǫ̀ k'àowo Abraham wets'ǫ̀ naxıdzeè nezı̨ xè wets'ǫ̀ ehkw'ı eghàlaahda welè, hanì-le-ı̨dè sets'ǫ̀ haahdı. Hanì-ı̨dè ayìı dàhłe ha sìı wek'èehsǫ ha,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index