Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:5

5Wecheekeè hayèhdı, “Ekò eyı t'eeko jǫ nèk'e ts'ǫ̀ sexè naetła ha nıwǫ-le nı̨dè dànì-elì? Neza nenèk'e ts'ǫ̀ naweehchı ha neewǫ nì?” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index