Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:50

50Laban eyıts'ǫ Betuyel į̀łah hagedı, “Dıı sìı gots'ǫ̀ K'àowo wedahxà agot'ı̨ hǫt'e. Dànèts'edı welì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index