Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:51

51Jǫ Rebekah wheda, nexè awede. Gots'ǫ̀ K'àowo wınì k'ę̀ę̀ nets'ǫ̀ k'àowo weza ts'èkeè welè,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index