Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:52

52Dàgedıı sìı Abraham wecheekeè goìkw'o ekò (masì nıwǫ t'à) gots'ǫ̀ K'àowo ts'ǫ̀ nàgòı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index