Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:55

55Hanìkò Rebekah wı̨ı̨de eyıts'ǫ wemǫ hagedı, “T'eeko łatsaa gogà wedà, eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè naahdè ha dìì-le,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index