Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:56

56Hanìkò gots'ǫ̀ hadı, “Gots'ǫ̀ K'àowo jǫ nèehtła gha sets'ǫ̀ hoedıì ayį̀į̀là t'à whaà naxıgà whıhda ha dìì. Sets'ǫ̀ k'àowo wets'ǫ̀ anahde ha t'à wets'ǫ̀ anaseahłe,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index