Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:59

59Eyıt'à ededè Rebekah goxè naèhtłaà agı̨į̀là. Ts'èko yek'èdìı elı̨ı̨ sı yexè ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index