Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:62

62Ekìıyeè k'e Isaac, Negev nèk'e nàde t'à Ber-Lahaı-Roı gots'ǫ naetłe ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index