Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:63

63Įłàà xèhts'ǫ̀ whatsǫǫ̀ dèè k'e k'eda, ı̨daà k'eet'į̀ là tıts'aàdìıcho nagıadè goghàeda.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index