Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:64

64Rebekah ededı̨ sı ı̨daà k'eet'į̀ là Isaac eɂı̨. Tıts'aàdìıcho k'e gots'ǫ hodàèhtła,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index