Search form

Dànì Kèhoį̀wo 24:67

67Isaac, Rebekah edemǫ nı̨hbàa yìı goyayeèhchì, eyıts'ǫ yexè honìdza. Eyıt'à Rebekah yets'èkeè whelı̨, eyıts'ǫ Isaac yeghǫneètǫ. Isaac wemǫ ełaı̨wo t'à wegha dìì ı̨lè, hanìkò dıì wegha t'asagǫ̀ht'e-le agòjà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index