Search form

Dànì Kèhoį̀wo 25:1

Abraham ełaı̨wo

1Abraham k'achı̨ ts'èko naìchì, Keturah wìyeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index