Search form

Dànì Kèhoį̀wo 25:10

10Eyı dèè sìı Abraham Het got'ı̨į̀ goghǫ nàyeèhdì ı̨lè. Ekǫ Abraham wets'èkeè Sarah gà wekw'ǫǫ̀ whetǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index