Search form

Dànì Kèhoį̀wo 25:23

23Gots'ǫ̀ K'àowo yets'ǫ̀ hadı,

“Ełèchǫekèa chǫ wheke.

Eyı dǫ nàke xàɂaa gı̨ı̨lı̨ ha sìı ełek'èch'a agı̨ı̨t'e ha.

Įłè gonahk'e elı̨ ha,

eyıts'ǫ ǫhdah sìı edechı gha eghàlaeda ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index