Search form

Dànì Kèhoį̀wo 25:28

28Isaac ekìı-ka ts'ǫ bò wegha łekǫ t'à Esau ghǫneètǫ, ekò Rebekah t'aa Jacob ghǫneètǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index