Search form

Dànì Kèhoį̀wo 25:29

29Įłàà Jacob bò xè tıwo dek'oo ehtse ekò Esau ekìı-ka nàzèe gots'ǫ nǫ̀ǫtła t'à bò ghaàwo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index