Search form

Dànì Kèhoį̀wo 25:33

33Jacob yets'ǫ̀ hadı, “T'akwełǫ̀ǫ̀ yatı nàtsoo seghàı̨ɂà,” yèhdı. Eyıt'à Esau yets'ǫ̀ yatı nàtsoo whehtsı̨ t'à goza ǫhdaà k'ę̀ę̀ t'asìı wets'ǫ̀ ade ha ı̨lèe sìı wechı ts'ǫ̀ weghǫ nàèdì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index