Search form

Dànì Kèhoį̀wo 25:6

6Hanìkò ı̨łaà eda et'ıì wets'èkeè eyıì-le gıza sìı wets'ǫ t'asìı mǫ̀hdaa gota whela gà sa kàɂàa nèk'e ts'ǫ̀ nagoèhɂà, weza Isaac ts'ǫǫ̀ nıwà nagoèhɂà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index