Search form

Dànì Kèhoį̀wo 25:7

7Hazǫǫ̀ t'à Abraham ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-łǫ̀hdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-sı̨làı (175) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index