Search form

Dànì Kèhoį̀wo 25:8

8Eyı tł'axǫǫ̀ Abraham nǫǫde xàèhjı gà ełaı̨wo, eyıts'ǫ wecho gots'ǫ̀ ajà. Sıì eneèko whelı̨ ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index