Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:10

10Abımelek hadı, “Dànì ghǫ gots'ǫ̀ hǫı̨ts'ì nǫǫ̀? Dǫ ı̨łè nets'èkeè t'àı̨tè nı̨dè net'àat'à hołı̨ı̨ gok'e ade ha ı̨lè,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index