Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:12

12Isaac eyı nèk'e t'asìı dehshee nìı̨la. Gots'ǫ̀ K'àowo yegha sìghà agǫ̀ǫ̀là t'à eyı xo k'e et'ıì t'asìı dehshee ı̨łèakw'eènǫ deɂǫ̀atłǫ nàwhehtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index