Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:18

18Isaac, wetà Abraham eda ekò eyı tık'è hazǫǫ̀ xàgı̨ı̨hgè ı̨lèe sìı yets'ǫdaà xàı̨la. Abraham ełaı̨wo ekò Fılıstea got'ı̨į̀ eyı tık'è gıdanìı̨la ı̨lè. Wetà Abraham dànì tık'è goızı ı̨lèe sìı k'ę̀ę̀ k'achı̨ goızì whehtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index