Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:2

2Gots'ǫ̀ K'àowo Isaac ts'ǫ̀ wègoèht'į̀, hayèhdı, “Egypt nèk'e ts'ǫ̀ aąde-le. Dıı yeè nèk'e edı̨į̀ nàądè nèehsı̨ ha sìı nàądè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index