Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:23

23Ekǫ nàı̨dè gots'ǫ Bersheba nèk'e ts'ǫ̀ tàèhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index