Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:25

25Isaac eyı dèè k'e Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ t'asìı k'eehk'ǫ̀ gha kwe ełeka nèyı̨ı̨wa t'à kwe-ladà whehtsı̨, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yaı̨htı. Ekǫ edenı̨hbàa nàı̨hgè eyıts'ǫ wecheekeè tık'è gogehtsı̨ ha dèè xàgı̨ı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index