Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:30

30Eyıt'à Isaac gogha nàsı̨ whehtsı̨ t'à ełexè shègıazhe.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index