Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:34

34Isaac weza Esau dı̨ènǫ weghoò ekò Het got'ı̨į̀ gots'ǫ ts'èko nàke gòį̀hchì: Įłè Judıt wìyeh sìı Berı wetì hǫt'e, eyıts'ǫ ı̨łè Basamat wìyeh sìı Elon wetì hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index