Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:35

35Eyı ts'èko nàke gıts'ıhɂǫ̀ Isaac eyıts'ǫ Rebekah gıgha dìì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index