Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:5

5Abraham sek'èɂaı̨t'è t'à; seyatıì eyıts'ǫ senàowoò k'èdì hǫt'e,” Nǫ̀htsı̨ Isaac ts'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index