Search form

Dànì Kèhoį̀wo 26:7

7Eyı kǫ̀ta gots'ǫ dǫzhìı wets'èkeè ghǫ dagı̨ı̨hke ekò, Isaac gots'ǫ hadı, “Sedè hǫt'e,” gòhdı. Rebekah ts'èko wèdaat'ı̨ı̨ elı̨ t'à wets'ıhɂǫ̀ eyı kǫ̀ta ts'ǫ dǫzhìı ełaàsegèhwhı ha sǫnı, hanıwǫ t'à, “Sets'èkeè hǫt'e,” gòhdı-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index