Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:17

17Eyı tł'axǫǫ̀ bò łekǫǫ whet'ee eyıts'ǫ łèt'è whet'ee sìı wemǫ yeghàı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index