Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:24

24K'achı̨ dayeehke, “Hotıì seza Esau anet'e nì?” yèhdı.

“Hęɂę, Esau aht'e,” Jacob edetà èhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index