Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:26

26Eyı tł'axǫǫ̀ wetà Isaac yets'ǫ̀ hadı, “Seza, sek'èts'ı̨ı̨dlı̨,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index