Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:28

28Nǫ̀htsı̨ nenèk'e dahtì gǫ̀hłı̨į̀ ayııle,

eyıts'ǫ dèè k'e t'asìı łǫ negha dehsheè ayııle.

Tł'olà łǫ eyıts'ǫ jìecho łǫ nenèk'e dehsheè ayııle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index