Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:30

30Isaac nezı̨į̀ yek'eèyaı̨htı tł'axǫǫ̀ Jacob xàèhtła. Edetà ts'ǫǫ̀ xàèhtła ts'ǫ̀et'ıì wı̨ı̨de Esau nàzèe gots'ǫ goyaèhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index