Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:32

32“Amìı anet'e?” wetà Isaac yèhdı.

“Neza ǫhdaà Esau aht'e,” weza yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index