Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:33

33Isaac sıì dèhyeh t'à wets'ehłı̨į̀ lajà, hadı, “Amìı nàwhezè t'à bò seghàı̨dì nǫǫ̀? Goyaneetła kwe weghǫ shèhtı̨ tł'axǫǫ̀ yatı nezı̨ı̨ t'à wek'eèyaehtı ı̨lè. Eyı ts'ıhɂǫ̀ hòt'a łǫ̀ǫ̀ wexè sìghà hòɂǫǫ̀ agode ha!” edeza èhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index