Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:34

34Esau wetà hadı yıìkw'o t'à hòtł'ò tsedeèdla xè ededzeè t'à ı̨tsè, hadı, “Età, sı̨ sı yatı nezı̨ı̨ seghàı̨ɂà!” hadıì etse.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index