Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:38

38Esau edetà ts'ǫ̀ hanaedı, “Età, yatı nezı̨ı̨ ı̨łè-ahko segha wheęhɂǫ-le nì? Sı̨ sı yatı nezı̨ı̨ seghàı̨ɂà!” hadıì edetà ghǫnàdaetì xè hòtł'ò etse.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index