Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:4

4Bò łekǫǫ whet'ee segha nezı̨ı̨ sìı k'ę̀ę̀ xàı̨ht'è gà weghǫ shèhtı̨ ha sets'ǫ̀ı̨hge. Hanì-ı̨dè ełaehwhı kwe yatı nǫǫde wet'à nexè sìghà hòɂǫ ha sìı t'à nek'eèyahtı ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index