Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:41

Jacob, edeɂeh Laban ts'ǫ̀ kwı̨èhsa

41Eyıt'à Esau edechı Jacob dzaı̨hwhǫ, wetà yatı nezı̨ı̨ yechı ghàı̨ɂǫ t'à. Edets'ǫ̀ hadı, “Età ełaı̨wo weghǫ ts'etse k'ehǫǫwo nı̨dè sechı Jacob ełaàwèehwhı ha,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index