Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:42

42Wemǫ Rebekah weza ǫhdaà Esau hadı ghǫ ıìkw'o ekò edeza Jacob kayaı̨htı, yets'ǫ̀ hadı, “Nı̨ı̨de Esau dànì ełaànìhwhı ha ghǫ nànıwo xè weghǫ wınà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index