Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:44

44Nı̨ı̨de wenì ładı̨į̀ ade ts'ǫ̀ łatsaa wexè nàądè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index