Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:45

45Nı̨ı̨de nets'ǫ̀ wek'èch'a-le agòjàa, eyıts'ǫ dànì wets'ǫ̀ eghàlaneedàa sìı yenadì-le ajà nı̨dè jǫ ts'ǫ̀ anaąde ha nekagoıhde nǫǫ̀. Ełeweè aahtsı̨ t'à ı̨łè dzęę̀ k'e į̀łah seghǫ naxıwhìle ha dehwhǫ-le,” Rebekah edeza Jacob ts'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index