Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:5

5Isaac hadıì edeza Esau ts'ǫ̀ gode ekò wets'èkeè Rebekah yenaàhtǫ yeèhkw'ǫ. Eyıt'à Esau ekìı-ka nàzè ha xàèhtła ekò,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index