Search form

Dànì Kèhoį̀wo 27:7

7‘Segha nàązè gà bò segha łekǫ whet'ee sìı weghǫ shèhtı̨ ha segà nìı̨hge. Hanì-ı̨dè ełaehwhı kwe gots'ǫ̀ K'àowo wenadąą̀ yatı nǫǫde wet'à nexè sìghà hòɂǫ ha sìı nek'eèyahtı ha,’ hadı weèhkw'o.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index