Search form

Dànì Kèhoį̀wo 28:1

1Eyıt'à Isaac edeza Jacob kayaı̨htı. Naetła kwe yatı nezı̨ı̨ yàı̨ɂǫ, dıı hayèhdı, “Jǫ Kanan got'ı̨į̀ gots'ǫ ts'èko į̀hchı-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index