Search form

Dànì Kèhoį̀wo 28:12

12Eyı toò nàwhetı̨. Dèè gots'ǫ yak'e ts'ǫ̀ dechı̨ehka dekı̨ı̨ɂà ghǫ nàwhetı̨. Gots'ǫ̀ K'àowo weyak'eet'ı̨į̀ dechı̨ehka k'e ı̨dòo dekegı̨į̀de eyıts'ǫ ı̨zhıì hodàgeède.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index